संपर्क

महाराष्ट्र ग्रंथोत्तेजक संस्था

०२०-२४४७२२८० granthottejak2016@gmail.com डॉ. अरविंद नवरे : ९५५२३८४९३१ monavare@hotmail.com डॉ. अविनाश चाफेकर : ९८५०९३५९११ aschaphekar@yahoo.co.in

 

देणगीदारांसाठी

Income Tax Exemption Certificate Number:
Pn/CIT – 1/12A(a)80G/328/2008-09/3850 Dated 17/12/08
Permanent Account Number: AAATM1756B

 

आपली प्रतिक्रिया

* नाव :
* इ-मेल :
* फोन :
*  मोबईल :
पत्ता :
रकान्यात तुमची
प्रतिक्रिया लिहा :