छायाचित्र दालन

चातुर्मास दक्षिणेचे प्रवर्तक
श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे
संस्थापक – डॉ. सर रामकृष्ण भांडारकर संस्थापक – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे संस्थापक – लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक
संस्थेचे सध्याचे कार्यालय असलेली इमारत पुण्याच्या बुधवार पेठेतील सार्वजनिक काकांच्या वाड्यातील हा जोशी हॉल. संस्थेची स्थापना येथे झाली सन १९७४ मध्ये संस्थेचा वर्धापनदिन समारंभ नाटककार व खासदार विद्द्याधर गोखले
यांची संस्थेस भेट
भारत भाषा भूषण श्री. ना. चाफेकर (डावीकडून) न्या. वि. गो. ओक, डॉ. ग. ह. चारळेकर,
न्या. य. वि. चंद्रचूड, श्री. प. मराठे,
(मागे) डॉ. प्र. ल. गावडे, श्री. ना. चाफेकर, ग. म. गाडगीळ
सन २०१६ चा वर्धापनदिन सोहळाः समारंभाचे अध्यक्ष शिवशाहीर बाबासाहेब पुरंदरे यांना संस्थेचे अध्यक्ष डॉ.प्र.ल.गावडे
यांनी पगडी प्रदान करून त्यांचा सत्कार केला.
सन २०१७ चा वर्धापनदिन सोहळाः समारंभाचे अध्यक्ष माजी सनदी अधिकारी श्री. अविनाश धर्माधिकारी यांना
पगडी प्रदान करताना संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. गो. बं. देगलुरकर