छायाचित्र दालन

चातुर्मास दक्षिणेचे प्रवर्तक
श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे
संस्थापक – डॉ. सर रामकृष्ण भांडारकर संस्थापक – न्यायमूर्ती महादेव गोविंद रानडे संस्थापक – लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक
संस्थेचे सध्याचे कार्यालय असलेली इमारत ‘जोशी हॉल’ सन १९७४ मध्ये संस्थेचा वर्धापनदिन समारंभ नाटककार व खासदार विद्द्याधर गोखले
यांची संस्थेस भेट
   
भारत भाषा भूषण श्री. ना. चाफेकर (डावीकडून) न्या. वि. गो. ओक, डॉ. ग. ह. चारळेकर,
न्या. य. वि. चंद्रचूड, श्री. प. मराठे,
(मागे) डॉ. प्र. ल. गावडे, श्री. ना. चाफेकर, ग. म. गाडगीळ